dolgozók

Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon

 

Tanárok névsora
 
 

Név

1.      Dr. Téglás Zsolt Gábor

igazgató

Egyetem

német szakos középiskolai tanár, doktori fokozat PHD

2.      Majorné Danyi Katalin igazgatóhelyettes
Egyetem
angol és pedagógia szakos középiskolai tanár
3.      Fedor Mátyás

            igazgatóhelyettes

Egyetem
okleveles műszaki tanár

4.      Vinkler Zsolt

Főiskola

műszaki tanár

5.      Bányai Ferenc

Főiskola

műszaki szakoktató

6.      Borosné Petró Edit

Egyetem

középiskolai tanár, szakoktató

7.      Braunné Kiss Marianna

Egyetem

történelem szakos középiskolai tanár

8.      Czentnár-Farka Erika

Egyetem

magyar-angol szakos középiskolai tanár

9.      Dancs László

Egyetem

történelem-földrajz szakos középiskolai tanár

10.  Egyedné Csorba Erika

Egyetem

okleveles műszaki tanár

11.  Dr. Enghyné Zergi Márta

Egyetem

iskola lelkész

12.  Fedorné Szabó Marianna

Egyetem

mérnök-tanár, kémia szakos középiskolai tanár

13.  Fedor György

Főiskola

műszaki tanár

14.  Ferencz Gábor

Főiskola

műszaki szakoktató

15.  Fülöp László

Egyetem

okleveles műszaki tanár

16.  Fülöpné Vadon Erzsébet

Főiskola

lelkész

17.  Galgovics Csaba

Főiskola

testnevelés-biológia szakos tanár

18.  Gerő András

Főiskola

műszaki szakoktató

19.  Gécziné Bankus Zsuzsanna

Főiskola

műszaki tanár, fejlesztő pedagógus

20.  Krai Csaba

Főiskola

műszaki szakoktató

21.  Krucsay Szilvia

Egyetem

német szakos középiskolai tanár

22.  Molnár Péter

Főiskola

műszaki tanár

23.  Muha Mihály

Egyetem

matematika szakos középiskolai tanár

24.  Osztroháné Balabás Mária

Egyetem

matematika szakos középiskolai tanár

25.  Repka Sándor

Főiskola

műszaki szakoktató

26.  Szurominé Dénes Emese

Egyetem

okleveles műszaki tanár

27.  Tamásné Kiss Emília

Egyetem

német szakos középiskolai tanár

28.  Tokár Rita

Egyetem

magyar szakos középiskolai tanár

29.  Viczmándi Zsolt

Főiskola

műszaki szakoktató

 

VAY MIKLÓS Református SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők névsora

Név

1.      Béresné Mudróczki Mária

Érettségi

iskolatitkár

2.      Majoros Tamás

Érettségi

iskolatitkár (2018. március 1-től)

3.      Halász Péter
Főiskola
rendszergazda
4.      Karajz Tamás
Főiskola
műszaki vezető, gépészmérnök

5.      Téglásné Szabó Éva

Főiskola

kollégiumi titkár, nevelőtanár

6.      Szabó Miklósné

Főiskola

kollégiumi ápoló

 

VAY MIKLÓS Református SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

Technikai dolgozók

Név

1.      Kovalikné Horváth Viktória

Egyetem

gazdasági ügyintéző

2.      Bütösi Tiborné

Érettségi

portás

3.      Dankó Lászlóné
Érettségi
takarító
4.      Kerékgyártóné Matyi Emese
Szakmunkás
takarító

5.      Köveskúti Mária

Szakmunkás

takarító

 

VAY MIKLÓS Református SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

Óraadó tanárok névsora

Név

1.      Tölgyesi István

Főiskola

testnevelés-biológia szakos tanár

2.      Tölgyesi Istvánné

Főiskola

műszaki tanár

3.      Rencsiné Ágh Márta
Egyetem
okleveles erdőmérnök
4.      Csiger Zsolt
Főiskola
erdész

5.      Megyesi István

Technikus

erdész

6.      Andrássy László

Főiskola

gépészmérnök

7.      Pásztor Imre

Technikus

géplakatos mester

8.      Leitnerné Czete Andrea

Főiskola

fizika szakos középiskolai tanár

 

 
 

Név

1.      Dr. Téglás Zsolt Gábor

igazgató

Egyetem

német szakos középiskolai tanár, doktori fokozat PHD

2.      Majorné Danyi Katalin igazgatóhelyettes
Egyetem
angol és pedagógia szakos középiskolai tanár
3.      Fedor Mátyás

            igazgatóhelyettes

Egyetem
okleveles műszaki tanár

4.      Vinkler Zsolt

Főiskola

műszaki tanár

5.      Bányai Ferenc

Főiskola

műszaki szakoktató

6.      Borosné Petró Edit

Egyetem

középiskolai tanár, szakoktató

7.      Braunné Kiss Marianna

Egyetem

történelem szakos középiskolai tanár

8.      Czentnár-Farka Erika

Egyetem

magyar-angol szakos középiskolai tanár

9.      Dancs László

Egyetem

történelem-földrajz szakos középiskolai tanár

10.  Egyedné Csorba Erika

Egyetem

okleveles műszaki tanár

11.  Dr. Enghyné Zergi Márta

Egyetem

iskola lelkész

12.  Fedorné Szabó Marianna

Egyetem

mérnök-tanár, kémia szakos középiskolai tanár

13.  Fedor György

Főiskola

műszaki tanár

14.  Ferencz Gábor

Főiskola

műszaki szakoktató

15.  Fülöp László

Egyetem

okleveles műszaki tanár

16.  Fülöpné Vadon Erzsébet

Főiskola

lelkész

17.  Galgovics Csaba

Főiskola

testnevelés-biológia szakos tanár

18.  Gerő András

Főiskola

műszaki szakoktató

19.  Gécziné Bankus Zsuzsanna

Főiskola

műszaki tanár, fejlesztő pedagógus

20.  Krai Csaba

Főiskola

műszaki szakoktató

21.  Krucsay Szilvia

Egyetem

német szakos középiskolai tanár

22.  Molnár Péter

Főiskola

műszaki tanár

23.  Muha Mihály

Egyetem

matematika szakos középiskolai tanár

24.  Osztroháné Balabás Mária

Egyetem

matematika szakos középiskolai tanár

25.  Repka Sándor

Főiskola

műszaki szakoktató

26.  Szurominé Dénes Emese

Egyetem

okleveles műszaki tanár

27.  Tamásné Kiss Emília

Egyetem

német szakos középiskolai tanár

28.  Tokár Rita

Egyetem

magyar szakos középiskolai tanár

29.  Viczmándi Zsolt

Főiskola

műszaki szakoktató

Éves foglalkoztatási terv diákotthon

Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon

H-3950 Sárospatak, Arany János u. 5.

ÉVES TANULÓI FOGLALKOZTATÁSI TERV

Diákotthon

2017/2018 – as TANÉV

Készítette: Vinkler Zsolt

Jóváhagyta: Dr. Téglás Zsolt Gábor, igazgató

Sárospatak, 2017. szeptember 01.

ÉVES TANULÓI FOGLALKOZTATÁSI TERV 2017/2018 – as TANÉVRE

Az éves foglalkoztatási terv célja, feladata

A tanulási foglalkozások tartalmát és időkeretét meghatározza: a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet, valamint a kollégiumunk pedagógiai programja.

A kollégium – a nevelési és oktatási feladatainak teljesítéséhez – a tanulók részére kollégiumi foglalkozásokat szervez. A tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni a felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozáson, továbbá heti egy órában a közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozáson, valamint a tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül további heti egy órában, szabadon választott foglalkozáson köteles részt venni. A csoportfoglalkozások tekintetében a kollégiumi foglalkozások keretterve határozza meg a kötelezően feldolgozandó témákat és az arra fordítandó időkeretet. A csoportfoglalkozások száma heti 1 óra. A csoportfoglalkozásokat heti 1 alkalommal, lehetőleg állandó időpontban kell tartani. A részletes csoportfoglalkozás-terveket a csoportvezető nevelőtanárok készítik el.

A foglalkoztatási tervben megfogalmazott tevékenységeknek az a feladata továbbá , hogy a kollégium tanulóinak testi, lelki, szellemi, erkölcsi, hitbéli gyarapodását szolgálja az életkori sajátosságok, egyéni eltérések figyelembe vételével.

Az éves foglalkoztatási tervkötelező, és szabadon választható foglalkozásokon alapuló tevékenységeket tartalma. A törvényi előírásoknak megfelelően diákjaink számára heti 13 óra tanulási időt biztosítunk.

Heti 1 óra csoportfoglalkozáson vesznek részt tanulóink.

A csoportfoglalkozások tematikáját a Pedagógiai program tartalmazza, a kötelező és a szabadon választható témák heti lebontását, kerettevét a csoportvezető nevelő készíti el a tanulók véleményének figyelembe vételével.

Heti egy kötelezően választható foglalkozáson minden tanulónk részt vesz.

Az első napon kerül kifüggesztésre a faliújságon a választható foglalkozások listája, melyre a diákok feliratkoznak. Ezek a foglalkozások lehetőséget adnak a feszültségek levezetésére, a gátlások feloldására, önbizalom növelésére. Közösség építő szerepük is van, amely fontos szempont intézményünkben.

Ebben a tanévben 34 fő tanuló 2 csoportban élt a diákotthon szolgáltatásainak igénybevételével.

Tervezett, kötelezően választható tevékenységeink

- Bibliaóra

- sportfoglalkozás

- könyvtárlátogatás

- természetjárás

- informatikai szakkör

További szabadon választható programok

- aktív részvétel és szerepvállalás a gyülekezeti életben

- íjászat

- kerámiázás

- táncház

- szellemi vetélkedő

- sor és váltóversenyek

- városi sportkörökhöz kapcsolódás

- konditerem használata

Nemzeti ünnepeinkről, emléknapjainkról az iskolai megemlékezések keretében kerül sor.

A diákotthonban a faliújságok tartalmazzák az aktuális megemlékezéseket.

Hitélet a diákotthonban

A hó kezdő áhítatok a sárospataki református templomban történnek.

A diákotthon nagyobb rendezvényeit (gólyaavató, karácsonyi ünnepség, végzősök búcsúztatója) az iskolában tartjuk.

A hitéleti tevékenységünk irányítója az iskolalelkész.

A tanulókat segítő foglalkozásaink

Az iskola tanárai adott napokon rendszeresen segítik diákjaink felkészítését, felzárkóztatását.

Pl.:     Hétfő:       matematika, magyar

Kedd:         természettudományok, történelem

Szerda:       német , angol nyelv

Csütörtök: szakmai tantárgyak

Részletes programjainkat a diákotthoni munkaterv tartalmazza.

A diákotthon éves foglalkoztatási tervét a nevelőtestület a tanulók véleményének figyelembe vételével 2017. szeptember 01.-én tartott ülésén elfogadta.

Sárospatak, 2017. szeptember 01.

   …………………………..                                                                        ..……..……………

         Balogh Bettina                                                                                   Vinkler Zsolt

           DÖK vezetője                                                                                        tanár